NYHEDERGeneralforsamling 2015

Generalforsamling 2015
Tuesday, May 5, 2015   -  skrevet af: admin

Tilbage

Der indkaldes til Generalforsamling i Copenhagen Lions

TIRSDAG D. 26. MAJ 2015 - KL. 19.00-21.00.

Generalforsamlingen afholdes i SKK´s klublokaler i Østre skøjtehal - Sionsgade 15, 2100 København Ø. 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsordenspunkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for den afsluttende sæson

  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

  4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

  5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår

  6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode d. 1. september samme år til d. 31. august efterfølgende år

  7. Valg af bestyrelse

  8. Valg af revisor

  9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen

  10. Eventuelt

 

Ad. 4.

Forslag til ændring af vedtægterne § 14, stk. 3.

"Ved opløsning tilfalder CL´s formue og øvrige værdier til fremme af ishockey, slædehockey eller rullehockey i Københavns Kommune".

Dette forslås ændret til:

"Ved opløsning tilfalder CL´s formue og øvrige værdier til fremme af ishockey, kunstskøjteløb, slædehockey eller rullehockey i Københavns Kommune".

Ad. 7.

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.

Ad. 8.

Der er ingen revisor på valg.

Ad. 9.

Der er ingen suppleanter på valg.

Foreningens regnskab kan rekvireres fra tirsdag d. 19. maj - ved  henvendelse til foreningens kasser og eller formand.