NYHEDEROrdinær Generalforsamling d. 30. maj 2017

Ordinær Generalforsamling d. 30. maj 2017
Monday, May 8, 2017   -  skrevet af: admin

Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling.


  
TIRSDAG D. 30. MAJ 2017 - KL. 19.00-21.00.

Generalforsamlingen afholdes i Multirummet i Ørestad skøjtehal, Hannemanns Allé 14 A+B 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsordenspunkter:

1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning for den afsluttende sæson
3.    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
4.    Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5.    Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
6.    Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode d. 1. september samme år til d. 31. august efterfølgende år
7.    Valg af bestyrelse
8.    Valg af revisor
9.    Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen
10.    Eventuelt

Foreningens regnskab kan rekvireres fra tirsdag d. 16. maj - ved henvendelse med mail til; formand@copenhagenlions.dk

 

Vel mødt - bestyrelsen.