NYHEDERPressemeddelelse

Pressemeddelelse
Friday, September 1, 2017   -  skrevet af: admin

Tilbage

Pressemeddelelse Copenhagen Lions

Copenhagen Lions har i dag erfaret, at Københavns Kommune tilsyneladende agter at hjemtage driften af Ørestad skøjtehal, fordi Copenhagen Lions skulle have meddelt dem, at Copenhagen Lions ikke er i stand til at drifte Ørestad skøjtehal inden for rammerne af den bestående driftsaftale.

Det er vi i Copenhagen Lions helt uforstående overfor, noget sådan har vi aldrig givet udtryk for.

Tværtimod afventer vi i Copenhagen Lions, invitation fra Københavns Kommune, til et snarligt evalueringsmøde af driften af Ørestad Skøjtehal, dette blev aftalt med Københavns Kommune på  bestyrelsesmødet d. 29. august 2017.

Copenhagen Lions er i stand til nu, som tidligere, at servicere 1500 tilfredse brugere af offentlig skøjteløb, 350 yderst tilfredse medlemmer af Copenhagen Lions – samt skoler og fritidshjem, som kun har ytret tilfredshed med Copenhagen Lions ydelser.

Således at Københavns Kommune konkluderer, at Copenhagen Lions ikke magter denne opgave, er en gåde og på ingen måde dokumenteret.

Hvorledes Københavns Kommunes chef for Fritid KBH, jf. nedenstående mailkorrespondance, er i stand til at referere beslutninger fra et bestyrelsesmedlem i Copenhagen Lions d. 29. august 2017, hvorfra der endnu ikke er udarbejdet et referat til godkendelse i bestyrelsen, forekommer os uforståeligt. En sådan tilkendegivelse var end ikke på tale på bestyrelsesmødet.

Copenhagen Lions bestyrelse har ikke tilkendegivet, at Copenhagen Lions ikke er i stand til at drive Ørestad Skøjtehal inden for den bestående driftsaftale.Vedlagt mailkorrespondance med Københavns Kommune.

 

 

Emne:

Opsigelse af driftsaftale Ørestad Skøjtehal

Dato:

01.09.2017 00:03

Afsender:

Mogens Christensen <formand@copenhagenlions.dk>

Modtager:

Borgmesteren <Borgmesteren@kff.kk.dk>, isabek@kff.kk.dk

Cc:

Esben sloth <esben.sloth@alternativet.dk>, Dkishockey <dkishockey@hotmail.com>, Bentjoergensen <bentjoergensen@copenhagenlions.dk>, Nicolai Filipsen <nicolai@teamlgnd.com>, Lars arler <Lars.arler@sas.dk>, Har <har@lessor.dk>, Mogensfriborg <mogensfriborg@gmail.com>

 

Til 

Kultur- og fritidsborgmester
Carl Christian Ebbesen

og

Administrerende direktør
Mette TouborgPå baggrund af nedenstående mail fra Chef for Fritid KBH, Mads Kamp Hansen:

 

"Til Copenhagen Lions
 
I forlængelse af bestyrelsesmødet tirsdag d. 29. august 2017, opsiger Kultur- og Fritidsforvaltningen hermed driftsaftalen om driften af Ørestad Skøjtehal til ophør d. 28. februar 2018 jf. driftsaftalens § 4. Opsigelsen sker for at sikre den fortsatte drift, da foreningen tilkendegiver ikke at ville drive hallen indenfor den aftalte driftsøkonomi.
 
Tilskuddene vil fremover blive udbetalt månedsvist med fradrag for udlæg, Kultur- og Fritidsforvaltningen har afholdt.
 
Kommunen indkalder snarest til et møde om overgangen til kommunal drift, herunder om foreningen ønsker at udtræde af aftalen hurtigere end over 6 måneder.
 
Jeg skal for god ordens skyld præcisere at foreningen i opsigelsesperioden er pligtig til at drive hallen som forudsat i driftsaftalen.
 
 
Med venlig hilsen

Mads Kamp Hansen
Fritidschef
Fritid KBH
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Nyropsgade 1 
1602 København V

Direkte
3366 3899
E-mail
madska@kff.kk.dk
EAN
5798009780393"

 

til orientering har vi givet følgende svar:

 

"Vi skal hermed kvittere for skrivelse af d.d. vedr. opsigelse af driftsaftalen af Ørestad Skøjtehal.

Vi skal udbede os en uddybende begrundelse for opsigelsen.

Den anførte begrundelse referer til Copenhagen Lions bestyrelsesmøde af d. 29. august 2017 – idet det anføres at foreningen på sit bestyrelsesmøde skulle have tilkendegivet ikke at ville drive hallen inden for den aftalte driftsøkonomi.

Noget sådan er på ingen måde tilkendegivet på Copenhagen Lions bestyrelsesmøde og vi står derfor aldeles uforstående overfor den anførte begrundelse."
Med venlig hilsen / Best regards

Mogens Christensen
Formand / Chairman
Copenhagen Lions

Ørestad Skøjtehal
Hannemanns Allé 14A+B
2300 København S