NYHEDERTV2 Lorry

TV2 Lorry
Monday, April 10, 2017   -  skrevet af: admin

Tilbage

Kære Medlemmer i Copenhagen Lions

Bestyrelsen har ovenpå TV2 Lorrys/Esben Slavenskys to indslag om Copenhagen Lions og påstande om nepotisme og indspisthed, valgt at lave nedenstående skriv til TV2 Lorrys direktør Morten Kjær Petersen og nyhedchef Ninna Kokholm.

Det er et langt skriv, som vi håber I vil give jer tid til at læse, et skriv som belyser bestyrelsens side af samme sag, en sag Esben Slavensky tilsyneladende ikke havde til formål at afdække med regulær journalistik, hvor begge sider blev hørt - også indbefattet den resterende del af Copenhagen Lions godt 230 medlemmer.

Der har endnu ikke været en generalforsamling i Copenhagen Lions, efter foreningen er flyttet ind i Ørestad skøjtehal, den første og kommende generalforsamling vil blive afholdt senest d. 31. maj i år.
Bestyrelsen opfatter den kommende generalforsamling som den første "rigtige" generalforsamling, efter stiftelsen af Copenhagen Lions d. 28. feb. 2014 - eftersom Copenhagen Lions er vokset fra 40 medlemmer til 230 medlemmer siden september 2016.

Bestyrelsen ønsker fortsat at skabe udvikling i en god og positiv retning, og lade foreningens medlemsdemokrati præge fremtidens ishockey og skøjte virksomhed i Ørestad skøjtehal, og opfordre derfor alle medlemmer med interesse og hjerte for Copenhagen Lions, at møde op til den kommende generalforsamling og deltage i denne proces.


Pva. bestyrelsen

Mogens Friborg - næstformand.

 

-------- Original besked --------
Emne: Det fortsatte forløb Esben Slavenskys indslag om Copenhagen Lions
Dato: 09.04.2017 23:25
Afsender: naestformand@copenhagenlions.dk
Modtager: Niko <niko@tv2lorry.dk>, Mkpe <mkpe@tv2lorry.dk>
Cc: Dkishockey <dkishockey@hotmail.com>, Christianrahbek leth <christianrahbek.leth@gmail.com>, Bentjoergensen <bentjoergensen@copenhagenlions.dk>, 75bottger@gmail.com, mclibra07@mail.dk

Kære Direktør Morten Kjær Petersen og Nyhedschef Ninna Kokholm.

Da vi er en klub der er fuldstændig gennemsigtig i vores beslutninger til vores medlemmer, sendes denne skrivelse til samtlige medlemmer i klubben, Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, Forkvinde for Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg Rikke Ø. Lauritzen, Kontorchef i Kultur- og fritidsforvaltningen Mads Kamp Hansen og juridiske konsultent Dennis Zevillis.

Vi har nu haft lejlighed til at gennemgå den samlede dækning af TV2 Lorrys og Esben Slavenskys dækning af et tip han har fået fra tidligere ansatte i Copenhagen Lions (CL).

Indledningsvist konstaterer vi at dækningen er baseret på 3 personers uimodsagte udsagn.

En os stadig ubekendt person Jacob Ronander, der angiveligt er relateret til en pige, der er medlem i CL.

En bortvist tidligere sportschef Keith Boulter.

En tidligere ungdomstræner Casper Carr.

Den første person har Esben Slavensky aldrig villet afsløre hvem og hvorfor deltog med af os påvist forkerte oplysninger i indslaget.

Ungdomstræner Casper Carr er en person, ansat af den tidligere sportschef Kieth Boulter, som sagde op umiddelbart efter at han var udeblevet fra sine opgaver som træner for børn i CL, for at deltage i et møde ude i byen indkaldt uden om klubben af en forældregruppe, der havde misbrugt CLs medlemsdata til at mobilisere personer mod klubbens ledelse.

Den tidligere sportschef Kieth Boulter er bortvist fra CL i januar 2017. Slavensky har igen og igen stillet et urimeligt krav om, at vi som klub redegjorde for denne personalesag.
Det kan vi naturligvis ikke. Vi har gentagne gange gjort opmærksom på at Kieth Boulter er bortvist på et fuldstændigt korrekt grundlag. Han har ej heller på noget tidspunkt gjort ansættelsesretlige indsigelser mod denne bortvisning, hverken gennem sin faglige organisation eller anden juridisk bistand.

Kieth Boulter er en forbitret person der har sendt yderst bemærkelsesværdige indsigelser til Københavns Kommunes Fritidsforvaltning og borgmestre. Han har meddelt CLs næstformand at det er personligt. Han er politianmeldt for efterfølgende stalking og trusler mod CL medlemmer og deres familie. Der arbejdes på et egentligt polititilhold.

Sammen med en yderst selektiv brug af aktindsigt er disse tre personer Esben Slavenskys grundlag for at "dække" forholdene i CL.

Gang på gang har vi dokumenteret faktuelle fejl i hans præmisser for dækningen, men han har uden nogen form for argumenter afvist denne dokumentation. Når han er blevet oplyst om fejl i et anbringende er han fortsat uden videre til et andet tema. Lad os bare tage dem systematisk.

Ungdommen forfordeles i CL.

Facts: CLs formand er 30 år. Hovedparten af vores medlemmer er børn. For at præsentere dette argument var Esben Slavensky alene interesseret i at fotografere 1. holdets omklædningsrum, som han prøvede at præsentere som ekstravagant. Facts er at interiøret i form af stole mv er billigere end i de fleste institutioner i København.
CL blev støttet i en aftale 2015-2018 med 250.000 kr om året, hvor man i to af årene lagde vægt på at mindst 60.000 og 80.000 skulle bruges på senior 1. holdet. Det er ikke lykkedes. CL bruger flere penge på børne/ungearbejdet. Esben Slavensky kan søge aktindsigt i disse informationer men har ikke ønsket det.
CL køber ikke bander ind til børne ishockey, det påstår Esben Slavenskys kronvidne, den af os ubekendte Jacob Ronander. Jo det har vi og de bliver brugt til turneringer. De er blevet købt for sent påståes det efterfølgende. De er blevet bestilt af CLs bestyrelse men den bortviste sportchef ville have nogle andre, og trænerede således processen. Der kom først styr på det da han var væk. Indkøbs tidspunkt og pris for disse kan dokumenteres.
CL satser voldsomt på ungdoms arbejdet og har ansat den vel nok største sportchef kapacitet i Danmark - Henrik Arvidsen, i stedet for fejlansættelsen af den forrige.

CLs bestyrelsen forsømte at indhente børne attester. Nej, den tidligere sportchef forsømte at indhente børne attester og ville ved sin fratrædelse ikke udlevere de udfyldte attester, dette kan også dokumenteres jf. aktindsigt, hvorfor bestyrelsen måtte påbegynde arbejdet forfra. Herfra blev det omgående løst. Også dette forkerte postulat fastholdt Esben Slavensky trods tilbud om dokumentation om det modsatte.

CL er under skærpet tilsyn pga. nepotisme insisterede Esben Slavensky på.

Nej - det er CL ikke, CL er under skærpet tilsyn pga. Københavns Kommunes Fritidsforvaltnings information herom baseret alene på et antal klager fremsendt af 5-7 forældre. Disse klager er afvist som ubeføjede, ubehæftede og har jf jeres aktindsigt for manges vedkommende en både injurerende og bagvaskende form.
Forvaltningen har aldrig udtrykt sig i forhold til nepotisme, men har faktuelt udbedt sig vores kontrakter og regnskaber, herunder kvartalsregnskaber tilbage til foreningens stiftelse. Disse informationer blev omgående fremsendt af vores revisor og taget til efterretning af Forvaltningen jf. svar fra juridiske konsulent til den yderst ihærdige klager Anders Gjessing.
Et dokument I også har aktindsigt i. Mod bedre vidende insisterer Esben Slavensky på at nægte dette forhold og fastholder uden grund at det handlede om nepotisme.

Nepotisme.

Slavensky har ikke forstået at CL udfører et stykke arbejde for Københavns Kommune omhandlende drift af hallen. Dette stykke arbejde er underlagt Kommunens overenskomster, ansættelsesvilkår og ansættelsesprocedurer i øvrigt. Også disse procedurer er CL fuldstændigt transparente omkring, kontrakter mv. er indsendt og taget til efterretning.
Nepotisme er en alvorlig anklage men det har ikke forhindret Esben Slavensky i, at fastholde dette tema på trods af at dette ikke har fundet sted, at der ingen anmærkninger er fra Forvaltningen i den forbindelse.

"Ansættelse" af folk i bestyrelsen. CL er en demokratisk forening med vedtægter. Man ansætter ikke folk i bestyrelsen. Esben Slavensky har præsenteret CLs bestyrelse i en intimiderende form med karaktermord på bestyrelsesmedlemmerne.

CL formand Christian Leth omtales og grafisk præsenteres således konsekvent og alene som "Mogens Friborgs søns ven". Kassereren som "hans fætter".
Christian, vores formand er Christian og det er infamt at reducere ham til nogens ven. Hvem påstår at han er ven med Mogens Friborgs søn? Er der nogen der kan præcisere karakteren af dette venskab?
Præsenterer TV2 Lorry landets statsminister som Carl Holsts "ven"? Præsenteres Overborgmesteren i København som Mette Frederiksens "ven".

Hermed nærmer vi os det sidste tema som Esben Slavensky ville dække "indspisthed", Klubben er indspist er hans præmis.

Hvis han havde gjort andet forarbejde end at lade sig informere af den bortviste sportschef og de af hans venner der har klaget over CL ville han vide, at CL er stiftet på Østerbro i 2014 af en flok gamle ishockey venner, hvoraf mange var i familie med hinanden.

I sagens natur blev klubbens bestyrelse valgt iblandt disse stifterne, og derfor var der familiære relationer i den dengang 7 mand store bestyrelse.

Udgangspunktet for at stifte Copenhagen Lions var at sikre foreningslivet i Ørestad til gavn for de nye borger, den kommende Kalvebod Fælled skole og de omkring liggende daginstitutioner. Copenhagen Lions præsenterede dette overfor Københavns Kommune i et 12 sider langt oplæg.
Efter CL blev stiftet d. 28. februar 2014 - skulle det hurtigt vise sig at der var grobund for at starte et 1. hold op, med deltagelse i 2. div. øst, hvilket også var bekrevet i tilskudsaftalen - at CL i 2014 skulle rekruttere spillere i alderen 17 - 26 år til klubbens 1. hold.

I sæsonerne 2014-2015 og 2015-2016 samlede CL sig om et seniorhold, der spillede i "boblen" på Østerbro - da CL ikke ønskede at starte rekruttering af medlemmer til ungdoms afdelingen førend ved indflytning i Ørestad skøjtehal primo 2016, da dette vil være i stærk konkurrence med ishockey klubben KSF, som har til huse på Østerbro.

CL havde i samarbejde med Københavns Kommune aftalt at denne klubstruktur skulle være en hensigtsmæssig ramme for ishockey og kunstskøjteløb i Ørestad Skøjtehal når den åbnede. Da det skete i september 2016 havde klubben 40 medlemmer, heraf mange familiemedlemmer fra flere familier.

Efter at Ørestad skøjtehal var klar til brug har aktiviteterne flyttet fokus fra 1. holds senior ishockey til børne ishockey, kunstskøjteløb, fritidsløb (op til 500 hver weekend i sæsonen) og aktiviteter som børnefødselsdage og isdisco, og dette har resulteret i at CL siden starten i Ørestad skøjtehal for et halvt år siden har fået en masse børn som medlemmer, vi er vokset fra 40 til 240 medlemmer.

Forældre til disse medlemmer lægger i hundredvis af gratis arbejdstimer og der er intet de oprindelige stiftere hellere vil end at invitere de nye medlemmer ind i klubarbejdet, bestyrelsen mm.

Hvorfor så denne konflikt? Det handler netop om indspisthed og her vil vi gerne til TV2 Lorry anmelde den egentlige historie som man journalistisk skulle have afdækket.

CL ansatte en sportschef, der som nævnt ovenfor, desværre i sin ansættelse svigtede groft på en lang række væsentlige punkter. Omkring denne sportschef kom der en håndfuld forældre, som sportschefen tildelte roller uden bestyrelsens vidende.
Han ansatte et par ungdomstrænere der slet ikke var deres opgave voksen. Der var forældre der ikke var medlemmer eller betalte kontingent, men som er venner med sportschefen, der fik nogle helt utrolige fordele.
Helt galt gik det da en mor fortalte os i bestyrelsen, at hendes 12 årige søn ikke var velkommen i CL, da Keith Boulter og flere af disse nævnte klagere, havde fortalt at der ikke var grund til at melde hendes søn ind i CL, da vi ikke satsede på børn i hans alderen, da han ikke ville kunne opnå sportslig succes med ishockeyen.

Da alt dette gik op for bestyrelsen og sportchefen fratrådte, blev den snævre gruppe af forældre voldsomt aggressive mod klubben. Man postulerede nu at forsømmelserne omkring børne attester og de manglende indkøb af bander til børne ishockey var bestyrelsen og især næstformand og klubstifter Mogens Friborgs skyld.
Det lykkedes ikke at mobilisere medlemmer til dette forehavende. De pågældende har aldrig udført et stykke frivilligt arbejde i klubben, og deres illegitime dagsorden om at skaffe sig fordele i forhold til klubbens ressourcer havde ingen opbakning.
Herefter forsøgte man at mobilisere Forvaltningen og politikerne. Heller ikke dette lykkedes. Det lykkedes at pånøde klubben et skærpet tilsyn som har haft den konsekvens at vi har vist os som fuldkommen transparente i vores forvaltning af midler fra det offentlige. Vi havde en fornemmelse af at pressen ville blive det sidste de forsøgte.

Den eneste det er lykkedes at mobilisere er Esben Slavensky fra TV2 Lorry, der fuldstændig ukritisk har viderekolporteret en lang række anbringender mod klubben, som han ikke har ønsket at konfrontere klubben med eller at få dokumentation for.

Han har konstant krævet dokumentation for vores påstande. Når vi har tilbudt den var tiden ikke til at tage imod den. Når vi har udbedt os dokumentation for hans præmisser har han nægtet det.
Hans forudindtagethed blev næsten grotesk da han ikke mente at vi havde fået støtteerklæringer. Efter at have læst en serie af dem op påstod han at han også havde flere der pegede den modsatte retning. Da vi bad om at få navne på disse afslog han med begrundelsen at "så ville Mogens Friborg jagte dem" (der var medhør på dette og denne udlægning er vidne fast) Sic!!!

Her afsløredes hans fuldstændigt ugrundede og ubeføjede opfattelse af os, med det forklaredes også hvorfor vores gæstfrihed over for ham blev mødt med det indslag han producerede.

Der har end ikke været et forsøg på egentlig journalistik.

Vi ser frem til at I vil realitetsbehandle dette tip om nogle få menneskers forsøg på at ødelægge en velfungerende klub for 230 tilfredse medlemmer. Vi stiller os til rådighed for denne egentlige jornalistiske historie som kan researches og dokumenteres.

I det vi ser frem til at høre fra jer.

Bestyrelsen i Copenhagen Lions

Bent Jørgensen
Thomas Madsen
Mogens Christensen
Mogens Friborg
Christian Rahbek Leth
Erling Nielsen